Minggu, 02 September 2012

Amaedola ba Li Niha atau Peribahasa dalam Bahasa Nias.


Amaedola ba Li Niha atau Peribahasa dalam Bahasa Nias.
 1. Hulö latawi mboro'e, ebua högö moroi ba gi'o = Lebih baik menyelesaikan masalah secara kekeluargaan daripada menunggu pihak yang berwajib untuk bertindak/ menyelesaikannya.
 2. Hulö zogohi boro'e, fatambu nigohi ba fatambu zogohi. =Baik yang kalah maupun yang menang, sama-sama menanggung akibat/ resiko.
 3. Hulö mbaewa ba dete gahe, u'ewa göi ba ahegu tou, ba lö göi u'ewa ba ahulua = Keragu-raguan dalam mengambil suatu keputusan dalam sesuatu hal, karena telah diselimuti oleh berbagai pertimbangan.
 4. Hulö zigi sitoba'a lela = Seseorang yang tidak berani mengungkapkan sesuatu.
 5. Wura-wura si lö motutu bu'u, mangawuli khögu hanu-hanu = Semua apa yang telah diucapkan/ diperbuat oleh seseorang akan dirasakannya sendiri akibatnya.
 6. Alölö nafo na no munganga, ahori gö na no mu'a, awai zi lö mondröi zi lö taya ha taromali si sambua = Berbuat baik kepada seseorang merupakan mahkota yang agung dalam hidup.
 7. Hulö La'ewa nidanö ba ifuli fahalö-halö = Rasa kepersaudaraan itu sangat kuat dan susah untuk dipecahbelahkan meskipun banyak hal yang merupakan tantangan di antara kehidupan orang yang bersaudara.
 8. Hulö latunu go'o ba dumöri samösa zamaböli, felendrua zanöri-nöri = Apa bila ada suatu pertikaian/pertengkaran/ masalah di antara dua pihak, maka dari keseluruhan jumlah pihak ketiga yang datang, hanya satu orang yang hendak memberikan solusi namun ratusan orang berkehendak untuk memanas-manaskan/ mengobarkan api permasalahan.
 9. Mu'ogöri mbalugu böi söbi, foriti-riti manö.= Menakut-nakutkan seseorang dengan maksud tak sungguhan.
 10. Sökhi wame'e sökhi wanou'ö, awai zimörö zimate =  Keputusan yang baik dan benar akan selalu diakui dan diindahkan.
 11. Solalau niasa, solalau tufo, ha elungu ba mböröta ba elungu ba hogu. = Pikirkanlah lebih dulu apa yang hendak kamu lakukan sebelum melakukan sesuatu hal, supaya kamu tidak meraba-raba lagi apa yang semestinya anda perbuat kemudian. (Juga: Turutilah peraturan supaya kamu tak mendapat banyak masalah di kemudian hari).
 12. Hulö geu safatö hogu = Seseorang yang tak punya semangat dan atau harapan dalam hidupnya.
 13. Akha mate mbaewa, si radi nawö = Meskipun semuanya habis untuk sesuatu hal, namun apabila hasilnya setimpal dengan hal itu, maka itupun tidak akan dikatakan  "merugikan".
 14. Kauko ba hili kauko ba ndraso, faolo ndra'ugö ba ufaolo göi ndra'o, faoma ita fao-fao. = Mari kita saling menghargai (pendapat) sesama supaya suatu permasalahan dapat terselesaikan dengan kesepakatan bersama dan adil.
 15. Bõi auko dödö dalimbo ba bõi obu'u dõdõ landrõta. = Hargailah perasaannya, sudah tahu dia sedang susah (sedih), tak usah lagi menambah beban pemikirannya.
 16. Simanga howu hao, inganga-nganga bawa ba irongo talinga. = Sesungguhnya orang itu sudah tahu, namun masih mau lagi menanyakan hal itu. (dah tau, tapi masih kepingin nanya terus)
 17. Nifo'awi-awi lahagu, no i'orodugõ hogu fabaya mbõrõ ba ifabaya-baya'õ khõgu dalu. = Orang yang munafik (penipu), selalu berkata manis, sok sopan dan berlagak jujur namun semuanya itu adalah omong kosong.
 18. No te'io mbai helua ba no te'io mbai mbõgi = Seseorang yang suka mengatakan hal-hal yang kurang baik kepada orang lain.
 19. Idanõ ba nasoa ba idanõ ba sere. Hana na olotu ba na so gere ba ohahau =  Meskipun suasana tidak menyenangkan atau kacau ketika ada masalah, tetapi bila orang yang ditakuti/disegani datang , maka semuanya akan tenang dan kembali seperti semula. 
 20. Mana hili na lakhao ba ahori, mendrua manõ õ ni'a ma'õkhõ.  = Jangan hanya tergantung pada harta yang sudah dimiliki, karena suatu waktu itu juga bisa habis bila hanya diam dan menunggu tanpa berkerja atau berusaha. 
 21. So doho, dozi bu'u hili so nono laosi = Bila ada uang, maka keinginan dapat tercapai dengan mudah (Juga bisa dikatakan: Ada uang, abang sayang...huhuii..)
 22. Bõi fagokhõ na lõ bago = Tak perlu banyak omongan/pembicaraan bila tak pernah ada bukti nyatanya.
 23. Famuwusi dõgi lõsu = Bekerja keras (banting tulang)
 24. Bõi fabu'u aya ndraono lawere, fawere-were dania = Tak usah berjanji kalau tak mampu ditepati, karena janji adalah hutang. 
 25. Gofu hezoso mõi lõsu ba igo'õ-go'õ ia uliho = Sifat dan perilaku itu akan selalu dibawa-bawa kemanapun perginya.
 26. Boi folau u’o ba go’o, ohawui mano.
 27. Boi gokhoi danga nalo bago.
 28. Siwa dogi harimo adu, hasambua wondruho.
 29. Tema fehombo mbogi mbanua, tema falili mbute mbulu.
 30. Fesu mbawi ba o’o goholu, fesu niha ba taroma li.
 31. Boi lau ba mbawau nidano, lo’oila otema li nawou.
 32. Boi susuko wulawa faudumo, olowingo ndraugo.
 33. Teraa fofano ba zibongi, tema fadou nuwu lali.
 34. Tema famohago tola ganowo, tema fatangi’o.
 35. Hulo wa’abe’e dolu-tolu gawoni, abe’e naro ba ombuyu gero.
 36.  Boi taba-taba haga mbawa.
 37.  Hulo lae-lae gahala, tebala-bala lai ziofona ba lai zafuria.
 38.  Hulo labozi gondra, aefa mbozi-bozi ba doho goi li.
 39. Abolo duhe moroi ba nangi.
 40. Abila gae akoi gowi afato na tafangamoi.
 41. 16. Baewa sanoro tete kahe, na la’ewa aetu gahe,
  ba na la’efasi ba alimago me’ahulua.
 42.  Fa’uo waoho nalo osi.
 43.  Goli-goli mbanio, moi lakho mbawi soya.
 44. Gofu heza tefawu’a losu, ba terongo-rongo li zanutu.
 45. Lo mauwu ndraono ba hago-hago, lo mauwu zatua ba li sokolingo.
 46. Lo etuna silo talaho.
 47. Mangelama lela ba nifo.
 48. Moido-moido ba khomo falomoi khoda wokho, ae’e-ae’e ba
  khogu falomoi khoda mbekhu.
 49. Na’ara ita ba zinga nidano, i’ago huada buaya.
 50. Olifu laosi lo olifu dandrawa.
 51. Sofano ba gawu sofano baene, tafaoma fabalu lahe.
 52. Sifakukuru’u ita ba mbanuada ba sigere-gere ita
  ba mbanua bo’o.
 53. Toe’se-ese nazese tedou-dou wa’onekhe, to’ese-ese
  mburuti tedou-dou wa’asokhi.
 54. Timba-timba koe ahe.
 55. Hadia wamauwu ndraono tenga ‘o, hadia wamao
  zatua tenga bowo.
 56. Ha fatua awuyu la’iso, nano atua la’erogo.
 57. Hulo zolohi boroe, fatambu tai zolohi ba fatambu tai nigohi.
 58. Hulo lafanoi dawuo dano.
 59. Hulo zi fatefe ba galito.
 60. Hadia go nano mu’a, hadia nafo nano munganga, hadia zami sibai somohua, ha taroma li sisambua.
 61. Hulo zi fatefe bo galito.
 62. Hulo aruru mbaho geu, ha samuza fa’atoru.
 63. Hulo na mohede mburu’u koko, ba mboro mohongo-hongo ba dumalai dania ba taya mano.
 64. Hulo maufa niha raya lo asoso balo ataha.
 65. Ha lumo zulu ba mbaewa, ba ha lumo ho’ae ba wolaya.
 66. Hulo mbuaya, irongo li zanika tawuo.
 67. Hulo manabo mbaewa, itaboi i’o ba ira’u bawa.
 68. Hulo fahuwu nasu, sabata bano fa’udu.
 69. Hulo famati mbulu damo.
 70. Hulo mondri mazauwu.
 71. Hulo mbae’a igoza-gozao lele nia.
 72. Hulo mbawa zi no lafodiwo.
 73. Hulo mbawa nasu mbanua no ifaoga.
 74. Ha samosa mbawa zi’otu.
 75. 50. Hulo zamato laegura, he hasara ba itugu oya nosi.


1 komentar: